Με απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος Αλίμου το 2017 συναλλάχθηκε με το ΤΑΙΠΕΔ υπογράφοντας σύμφωνο συνεργασίας μαζί του δεχόμενος να μην κάνει χρήση ένδικων μέσων, υποθηκεύοντας τα συμφέροντά μας (το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας).